installaties - Energieneutraal2020

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Installaties
Welke installatie moet ik nemen?
 
 
De installatie voor en in uw nieuwe woonhuis wordt bepaald door de volgende factoren:
 
·        wilt u energieneutraal?
 
·        wilt u energiarm?
 
·        wilt u koelen?
 

Verwarmingsystemen gaan toch op de schop.
Nu de Rijksoverheid heeft besloten om warmtepompen en zonneboilers vanaf 1 januari 2016 te gaan subsidieren moeten ook wij van E2020 wellicht onze visie bijstellen. Samen met het stijgen van de gasprijs komen de kleinste systemen nu in het bereik van de betere bouwers (en hun opdrachtgevers). We zullen kritisch blijven kijken en u dus op de hoogte blijven houden van nieuwe ontwikkelingen die ervoor kunnen zorgen dat het allemaal betaalbaar blijft.

De subsidiebedragen (verkorte versie) voor warmtepompen bedragen voor (vrijstaande woonhuizen max. 10Kw) lucht-warmtepomp € 2.000,00 en aardwarmtepomp € 2.500,00. Bij een compleet ontwerp en bouwtraject via E2020 regelen wij de subsidie voor u.

Berekeningen in het kort:
  • Gasprijs verhoging 5 eurocent per m3
  • electraverlaging 2 eurocent per kwh
in 1 m3 Gronings aardgas zit 35,17 MJ, dit is gelijk aan 9,76 kWh. Een HR ketel verliest ca. 10%  netto blijft er dus 8,7 kWh over. 1 kWh electra kost vanaf januari (afhankelijk van uw contract met uw huidige leverancier) € 0,18. 1 m3 aardgas kost de consument straks € 0,70. Voor € 0,70 heeft men dan 8,7 kWh electra. Als die 8,7 kWh puur electrisch wordt gemaakt kost dat dan 8,7 x € 0,18 = € 1,56.
Als € 1,56 wordt gedeeld door € 0,70 geeft dat 2,23. Dat is het zogenaamde COP getal. (ftr: een gas CV installatie wordt gerekend met 1,0.)        

Kunt u het nog volgen? Nee? hoeft ook niet. Het is van belang te weten dat bij de berekeningen die wij voor u maken altijd van meerdere systemen wordt uitgegaan. Het bijgeleverde investerings en terugverdien model zegt dan meestal genoeg.   


 
Ventilatie in een energiearme woning.  
Het klinkt als een mantra maar het is nu eenmaal een feit. Ook hier begint het met beter te bouwen.
Beter bouwen betekend minder behoefte aan verwarmingsenergie (want daar gaat het om) en hoe minder behoefte hoe kleiner de installaties. Aan de basis van een energiearme of energie-neutrale woning staat een ventilatiesysteem met warmte-terugwinning. En maakt u zich geen zorgen: u kunt, als u dat wilt, gewoon ramen blijven openen. Sterker nog: in de zomer gaat de ventilatie in de bypass (de kleppen in de instroomkanalen gaan dicht) en u ventileert met uw kozijnen op een kierstand. U kunt echter ook kiezen voor een systeem met ventilatieroosters die zijn aangesloten op een ventilatiebox met bijvoorbeeld co2 sturing. Het systeem gaat pas in werking als het co2 niveau te hoog wordt, dit heeft echter wel als nadeel dat er extra elektriciteit wordt verbruikt: de rooster zijn voorzien van electrische verwarmingselementen. Samen met een goede installatieadviseur maakt u de keus die het best bij u past.
 
 
Warmteafgifte.
 
Om efficiënt te opereren wordt veelal met lage verwarmingstemperaturen gewerkt. Vloerverwarming wordt nu nog gezien als de beste afgifte, want het werkt met lage temperaturen, en dat bespaart energie en onderhoud aan uw CV ketel. Alle verblijfsruimtes op de begane grond worden normaal gesproken voorzien van vloerverwarming. Bij verdiepingen worden ook de overloop en de badkamer voorzien van vloerverwarming. Op slaapkamers wordt meestal geen verwarming meer gemaakt. Hier kan eenvoudig een elektrische convector worden geplaatst die meestal maar even aanslaat om voldoende extra warmte te creëren.   
 
 
Een nieuwe trend om ruimtes van energiearme woningen op een esthetische manier te verwarmen is het toepassen van infraroodpanelen.
 
 
Gas CV of andere installatie?
 
Daar de behoefte aan verwarmingsenergie in een ernegiearme woning erg laag is, wordt het lastig de hoge kosten van een warmtepomp terug te verdienen en dan is de keus voor een Gas CV installatie sneller gemaakt, kwestie van rekenen. Uiteraard zijn er meer redenen om een alternatieve installatie te (moeten) kiezen. Er zijn gemeentes in Nederland die, als stap naar meer duurzaamheid, hebben besloten géén gasleidingnet meer aan te leggen in nieuwe wijken. Als er dan geen stadsverwarming wordt aangeboden moet er een ander systeem worden gekozen. Onder vindt u de gangbare verwarmingsmogelijkden en enkele nieuwe systemen.
 
  
 
Koelen. Is dat nodig?
 
Als u kiest voor een geïsoleerd-wand bouwsysteem zoals Staalframebouw kiest u voor een systeem waarbij intredende warmte niet wordt opgeslagen (geaccumuleerd) in de wanden. Door het ontwerpen van een nachtventilatieroute (via WTW of kozijnen) koelt uw woning in de zomer 'savonds en 'snachts snel weer af en onstaat er op een passieve manier een aangenamer binnenklimaat. Tevens hoeft er in de winter minder te worden bijgewarmd. Mocht u wel één of meerdere ruimtes willen koelen vraagt dit aanmerkelijk minder energie, dus minder electriciteitskosten.  
 
 
Bij de inzet van warmtepompen als oplossing voor het steeds lagere EPC getal (de energiezuinigheid van een woning) kan men vraagtekens zetten. Uiteraard is het van belang het verbruik van fossiele brandstoffen terug te dringen, maar op dit moment is het bijna onmogelijk binnen de levensduur van een dergelijke installatie de kostprijs terug te verdienen. Zeker als een dergelijk kostbaar systeem wordt ingezet in een energiearme of passief gebouwde woning.
 
 
Als we de recente ontwikkelingen volgen is de kans groot dat vol-electrische verwarmingssystemen, in combinatie met pv-panelen voor het opwekken van de benodigde electriciteit, warm-waterboilers en een goed ventilatiesysteem met warmteterugwinning het uiteindelijke totale installatiesysteem zal worden. Met name de voorspelde verhoging van de capaciteit van PV panelen zal een belangrijke rol gaan spelen. Totale all-electric systemen zijn vol in ontwikkeling. Het is in feite ook een logische volgende stap en marktpartijen zullen dergelijke totaalsystemen op korte termijn gaan aanbieden.  
 
Als u een (echt) energiearme woning laat bouwen is het toepassen van een GAS CV installatie nog veruit het meest interessant, wat u ook wordt verteld door anderen, laat een transmissie berekening maken en een kostprijs analyse en zult het zelf zien.   
 
 
 
Stoom opwekken met PV panelen.
 
Om volledig energieneutraal te worden zult u uw eigen stroom moeten gaan opwekken. Op dit moment (medio 2015) is het interessant om deze investering gelijk mee te nemen met het ontwerp en de bouw van uw nieuwe woning. Uw investering rendeert binnen enkele jaren en daarna heeft u als het ware gratis stroom. Van alle installatiemaatregelen is het aanschaffen van PV panelen, wat ons betreft de meest interessante. Er zijn meerdere subsidieregelingen beschikbaar. Op navolgende site's vindt u meer informatie.
 
Consumentenbond    Vereniging Eigen Huis      

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu